Hubnutí

Co je to aspartam? Rakovinotvorné zlo nebo neškodná látka?

Autor:   | 

Kdybychom vám řekli: „Aspartam způsobuje bolesti hlavy a rakovinu,“ vaše reakce by dost možná byla:

  1. a)    Co je to aspartam?
  2. b)    Jasně, to se ví, že způsobuje.

Pokud na vás víc sedí odpověď a), je na čase, abyste se o této látce dozvěděli víc. Je totiž pravděpodobné, že ji konzumujete a ani o tom nemáte tušení.

Aspartam je jedno z nejznámějších umělých sladidel. Je obsažen například v dietní cole, kde nahrazuje cukr. Je 200x sladší než sacharóza, takže ho stačí relativně malé množství. Širokou veřejností je vnímán jako jeden ze spouštěčů rakoviny a jako něco, čemu by se měl člověk obloukem vyhnout.

inquisitive-1515502-640x480Jaká je pravda?

V současnosti se ukazuje, že spojování aspartamu a rakoviny je značně přeceňováno a dramatizováno. Možná je do jisté míry pravda, že u některých osob může aspartam způsobovat bolesti hlavy. Na druhou stranu – toto tvrzení nebylo opodstatněno dostačujícím množstvím vědecky prověřených výzkumů. Navíc v této otázce může hrát určitou roli placebo efekt – člověk, který aspartam vnímá jako zákeřného nepřítele, si může po konzumaci coly nebo podobných nápojů a potravin nevědomky „namluvit“ bolest hlavy.

Aspartam jako spouštěč rakoviny? Výzkumy hovoří jinak.

V roce 1996 vědci začali věnovat pozornost možnému spojení mezi rostoucím rizikem vzniku mozkových nádorů a konzumací aspartamu. Vědecké hypotézy ovšem nebyly potvrzeny.

V roce 2005 se prováděly výzkumy na krysách, u kterých se po trvalejší konzumaci aspartamu častěji objevovala rakovina. Tyto výsledky byly ovšem nekonzistentní a navíc zpochybněné tím, že byly krysy krmeny množstvím dietní coly ekvivalentní stovkám plechovek denně.

A v neposlední řadě, poslední průzkumy čerpající data z více než půl milionu zdrojů říkají, že nebylo zjištěno žádné spojení mezi konzumací aspartamu a rozvojem leukémie, mozkové či jiné rakoviny.

Tímto článkem se však nesnažíme dělat reklamu na aspartam. Jedná se pouze o snahu podat fakta i z druhé strany kontroverzní aspartamové mince.

Přidejte komentář